Förbered ditt Fjäll/Alp Äventyr!

Förbered ditt Fjäll/Alp Äventyr!

En bergsvandring med topptur innebär en noggrann planering, research, träning både fysiskt och mentalt, kunskapsinhämtning (fjällvett, utrustning, klädsel osv.), ev. acklimatisering om du tänker dig upp på högre höjder över ca 3000 möh, val av resesällskap etc.

Ibland kan fjälläventyret innebära ett mer konkret mål, som att avverka en viss sträcka eller bestiga ett specifikt berg som det var för oss sommaren 2018 då vi besteg Mont Blanc. Vid sådana mål kan ett upplevt ”misslyckande” ligga nära till hands om sträckan inte uppnås eller berget inte bestigs. Vi kan planera, träna och förbereda oss minutiöst men vi kan aldrig styra över yttre förhållanden. Därför kan det vara värt att tänka över målet och konkretisera det mer än att det endast innebär att ”nå toppen”.

För vår del ligger mycket av målbeskrivningen i ”en känsla av kompetens”, att vi upplever kunna handskas och hantera situationer som uppstår under vägen och utifrån kunskaper och omdöme göra väl avvägda beslut. Vi är inte ute efter att ta onödiga risker, det är det inte värt!

Att bestiga och uppleva Mont Blanc 4810 möh hade länge funnits med på vår äventyrslista. Kombinationen av erfarenheten av långa, mentalt och fysiskt utmanande vandringar, vistelse på hög höjd och kunskapsinhämtande via kurser och litteratur ledde till att vi äntligen upplevde oss kompetenta och redo. Vi skulle aldrig tagit oss an det med liten erfarenhet eller ringa kunskap i bagaget!

Oavsett typ av fjälläventyr vill vi betona vikten av förberedelse. Här följer några, både allmänna och mer specifika tips:

 • Bestäm vad du vill göra, vad vill du uppleva och vad som är viktigt i äventyret.
 • Läs in dig på resmålet, transporter, boende etc.
 • Sök information, ta del av andras reseskildringar.
 • Införskaffa kartor och gör dig bekant med turen du skall göra. Finns det delar som kan vara luriga eller utmanande på olika sätt så försök att göra en bedömning över dessa. Inhämta eventuellt specifik kunskap eller information.
 • Gör en bedömning av din kompetens utifrån äventyrets karaktär. Vad känner du dig säker på? Vad behöver du kunna mer av?
 • Öva och träna moment, läsa karta, hantera kompass, GPS, ryggsäck, stavar, stegjärn, isyxa, rep etc.
 • Mat, vätska och sömn – vilken typ av mat är lämplig och vad är praktiskt att bära med sig. Vid kyla kan maten ändra konsistens och vatten fryser!! Testa vad som funkar att äta/dricka när du är trött, aptiten kan förändras. Planera för sömn och återhämtning så att du om möjligt kan optimera den. Ibland finns inga val, vid bestigningen av Mont Blanc fick vi t.ex. mycket begränsad sömn på grund av anspänning och ljudlig tältmiljö!
 • Tänk igenom val och hantering av klocka, mobil med tanke på begränsningar av laddning och uppkoppling.
 • Gör en bedömning av din nuvarande fysiska status och utforma en plan som är ändamålsenligt.
 • Förbered dig både mentalt och praktiskt (utifrån äventyrets karaktär) hur du vill hantera oförutsedda situationer och händelser som skiftningar i väder (dålig sikt, blåst, kyla), trötthet, skador, hantera rädslor (ex. utmanande partier i vandringen som bergskammar med ”luftiga” och branta partier) och begränsande tankar etc.
 • Vid behov av acklimatisering – läs på och planera!
 • Skapa ett gott team – Planera tillsammans med ditt resesällskap. Lär känna varandra, berätta för varandra om tankar, funderingar och känslor. Resonera igenom hur ni vill agera och hantera olika situationer.

Med en god förberedelse ökar du förutsättningarna till att fjälläventyret upplevs positivt. Sätt alltid din erfarenhet, kunskap och kompetens i relation till äventyrets karaktär.

BE CAREFUL AND ENJOY THE ADVENTURE

Vi hoppas att detta inlägg gett dig användbara tips för ditt nästa äventyr. Skulle du önska support på något sätt kan vi rekommendera Träning Online. Givetvis får du jätte gärna kontakta oss!