Träningsprogram & Pass

Detaljerad plan för hållbart resultat

Här hittar du färdiga träningsprogram med olika karaktär och längd. Succesivt kommer det byggas vidare med mer specifika program samt förslag och beskrivning på hur enskilda träningspass kan läggas upp och genomföras.