Vad bestämmer svaret på din träning?

Vad bestämmer svaret på din träning?

Här är tre viktiga faktorer som spelar stor roll gällande din träning.

Frekvens– Hur ofta utförs träningen? För att fysisk aktivitet ska ha maximala prestations- och hälsoeffekter måste den ske ofta och regelbundet.

Duration– Hur länge pågår ett pass? Ju längre aktiviteten pågår, desto större effekt har den oftast. Givetvis finns det en övre gräns här också! Det går även att dela upp det dagliga aktivitetspasset i flera separata 10–15-minutersperioder, uppnå minst 30 min/dag för gynnsam effekt på hälsan.

Intensitet– Hur hårt/intensivt är passet? Ju hårdare ett träningspass är, desto större blir vanligen de prestations-och hälsomässiga effekterna. Goda hälsofrämjande effekter tycks ofta kunna uppnås redan vid lägre intensitet även om det är viktigt med högre intensitet för att kunna förbättra konditionen och för att bevara en konditionsförbättring.