”Nigfyrfota”

”Nigfyrfota”

En kroppslig totalövning! Den ger dig styrka, spänst och kondition. Böj på knäna och sätt i händerna i underlaget och hoppa rakt uppåt, gärna med armarna över huvudet, växla ben vid landning. Utförs övningen intensivt med maximalt frånskjut kan 5-10 repetitioner vara lämpligt. Upprepa 2-3 gånger med ca 1 min vila emellan. Vid första träningstillfället utför enbart några stycken. Den här övningen kan ge dig träningsvärk inledningsvis, men den minskar ju fler gånger du har genomfört övningen.

OBS! Har du knäproblem undvik upphoppet, sträck bara upp kroppen och händerna i skyn och anpassa knädjupet. Detta blir då en bra rörlighetsövning.