Dubbelstakning växel 1 & 2

Dubbelstakning växel 1 & 2

Övningar som passar bra som alternativ vid träning i backe. Dubbelstakning kan även vara skönt att använda vid vandring som omväxling. Du jobbar parallellt med armarna vilket gör att det blir en jämn belastning över bålen till skillnad från diagonalstakning då bålen måste motverka en rotationsrörelse. Dubbelstakning kan utföras på plan mark. Då blir det mer av en rörlighetsövning för axel och skuldra (speciellt växel två) Utförs den i motlut kommer den ge mer styrkeffekt.

Växel 1 innebär ett dubbelstavtag vartannat steg. Om du börjar med ett stavtag med höger fot blir det hela tiden på höger som du sedan sätter i stavarna. ”Höger, Höger, Höger” eller ”1, 2, 1, 2” osv.

växel 2 tar du ett extra steg innan du sätter i stavarna. Du kommer då att göra ett tag på varannan fot. Du kan även räkna ”1, 2, 3, 1, 2, 3”. På ”1” gör du ett dubbelstavtag. I och med att du tar ett stavtag på tre steg kan du får ett stort rörelseutslag i axeln vilket kan både vara skönt som omväxling då du är ute och vandrar men även ge positiv effekt på din rörlighet och styrka i och kring axeln.

Sträva efter att hitta en skön rytm som du sedan lägger mer och mer kraft i. Eventuellt kan du behöva ha något längre stavar, testa och justera efterhand.

Växel 1

Växel 2