Ledord i träningen

Ledord i träningen

Att få kvalitet i övningen du ska utföra är av stor vikt. Finns det begränsningar i t.ex. din rörlighet eller ev. stramhet i din muskulatur kommer det påverka ditt rörelsemönster. Lägg märke till ditt utförande när du gör en övning. Märker du att du kanske har begränsad rörlighet i din höft, öva först upp rörligheten innan du går vidare med muskelstärkande övningar. Tänk även på att stabilitet är viktigt kring alla dina leder och stabiliteten skapas av dina ligament och den innerst liggande muskulaturen. Tänk alltså på att träna inifrån och ut! Låt gärna någon titta på dig ”utifrån”  när du utför dina övningar. Det är svårt att se sig själv i det perspektivet, men att få återkoppling på sin kroppshållning och sina rörelser från någon annan kan vara ”guld värt”!

Låt ledorden i träningen vara, Medvetenhet, Kvalitet och Kroppskontroll!