Proprioception

Proprioception

Muskel- och skelettsinnets receptorer ger nervsystemet information.
Proprioception, Muskel-och skelettsinnet ger nervsystemet information om kroppsdelarnas läge och rörelser. När vi blundar exempelvis är vi ändå medvetna om armarnas och benens läge och vi känner av kroppsrörelsernas hastighet och riktning. Övas i princip kontinuerligt men för att utveckla förmågan kan den behövas utmanas t.ex. genom att utföra övningar som innehåller balans och koordinativa utmaningar.