Grodhopp

Grodhopp

En riktigt bra övning för styrka i ben, säte och för spänst (plyometrisk träning). Stå med höftbredd mellan fötterna eller något bredare, böj i knäna till ca 90 graders vinkel och ta fart med hjälp av armarna för att hoppa uppåt och framåt. Här är knäkontrollen viktig då du landar, knäet ska hamna i tårnas riktning, pressa knäna något utåt så de inte går in mot stortån. Försök landa mjukt och var följsam i rörelsen.

OBS! Övningen kan ge dig träningsvärk de första träningstillfällena. Öka därför repetitionerna succesivt. Var uppmärksam vid knäproblem, välj hellre knäböj med ett lätt upphopp (se film nedan).

Plyometrisk träning: Innebär att musklerna tränas genom snabb förlängning och förkortning där hopp av olika slag är typiska. Du använder den så kallade Stretch-Shortening-Cycle som kan beskrivas som en gummibandseffekt. När muskeln snabbt töjs ut (excentrisk fas) lagras energi som sedan kan utnyttjas av muskeln då den drar ihop sig (koncentriskt arbete). Effekten uteblir om inte den koncentriska fasen kommer direkt efter den excentriska. Den här typen av träning ökar muskelns förmåga att skapa kraft, utvecklar explosiviteten, spänst och övar även koordinationen. Kan vara användbart då du t.ex. behöver hoppa från sten till sten, eller ta dig över ett vattendrag eller liknande.

Alternativa övningar: Nedhopp, Skridskohopp, Enbenshopp, ThinAir, BaseJump

Grodhopp

Knäböj med lätt upphopp