Backträning med stavar

Backträning med stavar

Stavgång i backe är ett fantastiskt riktigt effektivt sätt att både få in kondition och styrka. Du får dessutom träning i nedförsgång. Filmen ger dig en överblick på de olika teknikerna – från diagonalstakning till dubbelstakning. Att alternera mellan dessa tekniker beroende på lutning ger en variation i träningen.

Sträva efter att vara uppmärksam på din hållning i skuldra och rygg. Nyttja gärna stavarna genom att pressa nedåt bakåt men låt inte skuldran och axlarna ge vika genom att höjas. Bålen involveras mycket i stavgång jämfört med vanlig gång och extra mycket vid backgång.

Lycka till!