Plyometrisk träning

Plyometrisk träning

Spänstträning som ökar muskelns förmåga att skapa kraft och utvecklar explosivitet.
Plyometrisk träning: Innebär att musklerna tränas genom snabb förlängning och förkortning där hopp av olika slag är typiska. Du använder den så kallade Stretch-Shortening-Cycle som kan beskrivas som en gummibandseffekt. När muskeln snabbt töjs ut (excentrisk fas) lagras energi som sedan kan utnyttjas av muskeln då den drar ihop sig (koncentriskt arbete). Effekten uteblir om inte den koncentriska fasen kommer direkt efter den excentriska. Den här typen av träning ökar muskelns förmåga att skapa kraft, utvecklar explosiviteten, spänst och övar även koordinationen. Detta övas t.ex. vid olika hopp, i nigfyrfota och skridskohopp bland annat.