Fanaråken 2 068 möh

Fanaråken 2 068 möh

Fanaråken 2 068 möh.

På Fannaråken hittar du Norges högst belägna fjällstation som är bemannad. Här finner du en väl markerad led som är brant i vissa partier. Hit kommer även löpare för att årligen springa loppet, Fannaråken Opp. Det här berget ligger i Jotunheimens nationalpark. Du tar dig lätt hit om du utgår från Turtagrö Hotel.

Anmarschen kan kännas lång, det finns bilväg fram till insteget av berget, men vill du ha en lång utetur går du till fots hela vägen. Du kan med fördel gå en väg uppför berget och välja en annan ner.

Ett tips på turkarta är, Jotunheimen Vest 1: 50 000.