Armböjning

Armböjning

Den här övningen tränar framförallt dina bröstmuskler, axlar och baksidan av armen. Givetvis kommer din magmuskulatur också vara involverad till stor del då du ska hålla kroppen stabil i övningen. (Samma arbete som i  plankan). Den här övningen kan du variera på olika sätt. Sträva efter att hitta det som är mest lämpligt för dig. Utgångspunkten bör vara att du klarar att sänka kroppen kontrollerat och stabilt utan att axlar eller bål ger vika. Kroppen ska följa med som en enhet. Belastningen kan du anpassa på olika sätt. En klassisk variant är att utföra armböjningen på knäna istället för på tårna. En annan variant är att justera vinkeln på kroppen genom att placera händerna lite högre, t.ex. på en bänk.

Armböjningen kan dels utföras bredare med armbågarna ut i sidan, smalare med armarna intill kroppen eller ett mellanting. Att mixa mellan de olika kan vara ett lämpligt val, då tränas bröst- och armmusklerna på olika sätt.

Sträva efter att hålla kroppen stabil och rak i utgångsposition och genom hela rörelsen då du böjer och sträcker armarna.