STABIL 1

STABIL 1

Den här kombinationen innehåller mycket balans och koordination. Utförs långsamt och med kontroll i fokus. Förslagsvis kan du utföra serien i 2-3 omgångar med 5-10 repetitioner av varje övning. Följ länken på varje övning för utförligare instruktioner.

Stålmannen stegrande svårighetsgrad

Flygplanet

SleepingBag

Stjärnsträck