Kondition- En grundläggande fysisk förmåga för en behaglig vandring!

Kondition- En grundläggande fysisk förmåga för en behaglig vandring!

Kondition – hjärtats och muskelns förmåga att transportera och använda syre.

Ju högre kondition vi har desto lättare kan vi hantera den belastningen som vandring uppför innebär. På plan mark upplever de flesta att gång är förhållandevis behagligt. När vi däremot utsätter oss för gång i backe ökar snabbt ansträngningen. I bergsterräng uppför är det även vanligt att vi får ta större kliv och kombination med extra tyngd från ryggsäck och längre sträckor kan det innebära en rejäl pulsökning och ansträngning. God/hög kondition ökar även vår uthållighet, vi kan hålla på längre innan trötthet uppstår.

Vilken konditionsnivå som är lämplig för en bergsvandringar är inte helt lätt att säga. En person med förhållandevis hög kondition håller en snabbare takt, får kortare vandringstid och kanske inte heller behöver att stanna för paus lika ofta som en person som har lägre kondition. Att vara ute längre innebär större trötthet både fysiskt och psykiskt. Det finns en hel del som säkert klarar vandringen, även med låg kondition men priset det får betala kan vara högt och dessutom blir upplevelsen inte så skön och fantastisk som den kan vara.

Om vi skall ge oss på en rekommendation kan ett riktvärde vara att om man kan hålla en takt på runt 5-6 km/h i lätt kuperad terräng under 1-2 timmar och upplever det något ansträngande så har man en bra grund!

Kondition kan beräknas genom olika tester, mer eller mindre avancerade och exakt. Ett vanligt test är på en träningscykel då man får fram ett sk. testvärde som säger en hel del om konditionsnivån. Det finns även olika löptest och gångtest som kan vara användbara. Här kan du läsa mer om kondition och tester.

Tränas kondition regelbundet (2-3gr/v) och utförs med en intensitet på ansträngande till mycket ansträngande kan man vara ganska säker på att den kommer att utvecklas och det relativt snabbt!

Det kanske mest effektiva och samtidigt skonsammaste sättet att träna kondition är cykling inomhus t.ex. spinning. Löpning är effektivt, men det är mer belastande. En effektiv vandringsspecifik form är gång i backe med eller utan stavar/ryggsäck.