Koncentrisk- och excentrisk träning

Koncentrisk- och excentrisk träning

En bergsvandring skiljer sig på flera sätt från fjällvandring, bland annat när det gäller muskelarbetet och hur belastningen kan upplevas över tid. Vandringen uppför under flera timmar kräver ett visst typ av arbete, vandringen nedför en annan. Vid en topptur över en dag är det mer sannolikt att personer har rejäl träningsvärk i framsida lår jämfört med en person som gått en dagsvandring i mer slät terräng. Detta beror på att vandringen i nedförslut kräver att vi hela tiden håller emot och ”bromsar” farten vi automatiskt får när vi går nedför. Musklerna som skall utföra detta ”bromsande” arbete är Quadriceps femoris, musklerna på lårets framsida och kallas

Excentriskt arbetet, muskeln förlängs samtidigt som den behöver hålla emot.

När vi däremot går uppför ser muskelarbetet helt annorlunda ut. Då måste vi istället övervinna gravitationen och lyfta vår kroppsvikt i varje steg. Nu kommer Quadriceps femoris (tillsammans med andra muskler) att behöva arbete koncentriskt istället. Detta innebär att muskeln förkortas.

Till skillnad från slätgång kommer bergsvandring därför innebära långvarigt koncentriskt följt av långvarigt excentriskt muskelarbete. Något som kan vara lämpligt att ha i åtanke i träningen inför en bergsvandring. Den koncentriska träningen är generellt sett lättare att få in i träningen medan den excentriska kräver mer planering.

Följande övningar innehåller mycket excentriskt arbete.

TwinPeak

Sissy Squat

Skridskosteg och -hopp

Utfallssteg framåt

PathFinder

Omvänd Nordic Hamstring

Nedhopp

Enbenshopp framåt

Grodhopp